hennig olsen is drammen Molekylær epidemiologiske studier av hjernesvulst

Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer. Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

Vitenskapelig tittel: Cohort based studies in Molecular Epidemiology of Brain tumours
 

Prosjektbeskrivelse

 

tidligere tv2 sjef Årsaker til hjernesvulst er lite kjent, bortsett fra noen sjeldne tilfeller som kan forklares med høye doser av ioniserende stråling eller arvelige syndromer.

vanlig barnehage regning Formålet med denne studien er å undersøke om genetiske varianter identifisert gjennom case cohort studier også er valide i prediagnostiske prøver som ikke er påvirket av survival bias.

fire transparent png Studien har videre som målsetning å gjennomføre metabolomisk analyse av omlag 80 metabolitter som er relatert til genetiske varianter som er assosiert med risiko for hjernesvulst.

Hovedansvarlig for prosjektet

zadie smith books white teeth Professor, overlege Beatrice Melin
Umeå Universitet - Umeå, Sverige  

Forskningsansvarlig i Norge

singer symaskiner jysk Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

thåstrøm kong keons giktfeber revmatisk feber
Forskningsavdelingen, Janus serumbank
E-post: åpen post hareide

Norske samarbeidspartnere  

fram kart sydpolen Professor Eivind Hovig
Oslo Universitetssykehus HF - Oslo 

Internasjonale samarbeidspartnere

annie det kommer en dag Forskningsleder Anne Tjønneland
Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

verdens laveste hovedstad
Umeå Universitet - Umeå, Sverige

ultra silencer zusanima58 Samordnare, forskning Ulrika Andersson
Umeå Universitet - Umeå, Sverige  

Varighet

tidligere ordfører i horten 01.03.2010 - 31.12.2018 

Finansiering

lsk kvinner logo her inne et sted

drink fidel castro Kreftregisteret