norrine hutton grochow Publikasjoner

 

fright night 2

buon viaggio meaning Kvaliteten på kvalitetsregistrene må ivaretas med et bedre rammeverk for at satsingen skal framstå helhjertet og ikke bli en byråkratisk sovepute.

lease in telugu  

 

fiskebestanden i lofoten

siste ol nyheter Screening av friske skal ikke gå ut over utredning av pasienter med symptomer. Men ventelistene for koloskopi er uakseptable. Hvem føler ansvaret - og hvem vil ta grep som virker?

careless whisper chords  

 

få mindre mage

- et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Gastrolab, Drammen sykehus.

   

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

fargeleggings hunder dachs Her finner du en liste over vitenskapelige publikasjoner og en fil med et kortfattet resymé for hver artikkel og lenke til fulltekst.