jio ess login Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner

Prosjektet tar sikte på å sammenligne kvinner som har tatt HPV-vaksinen med uvaksinerte kvinner.

corman mc arthur Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 05.01.2018

Opportunistisk vaksinerte

lovregulerte yrker i norge Studien inkluderer norske kvinner som har tatt HPV-vaksine utenfor Barnevaksinasjonsprogrammet. Dette er kvinner som selv har betalt for å bli vaksinert mot HPV, såkalt opportunistisk vaksinerte.

kalle tilbake en sendt e post  

anna wahlgren bok Prosjektet tar sikte på å undersøke opportunistisk vaksinerte kvinners oppmøte til screening, og resultater av screeningen, sammenlignet med resten av den kvinnelige befolkningen.

kurve på værkart likt lufttrykk  

Slik utføres studien

intervju case controller Dette er en registerbasert, ikke-intervenerende studie. Det betyr at all informasjon som brukes i studien allerede er innsamlet, og studien vil derfor ikke kreve aktiv deltakelse fra de som inngår i studiens datamateriale.

kam pyse me bijnes kyse kare  

merke tiger kjole Kreftregisteret definerer studiekohorten, som i dette tilfellet er norske kvinner født i perioden 1975 - 1996. Fra Kreftregisteret innhentes informasjon om eventuelle datoer og resultater fra celleprøver som kvinnene har tatt.

jente voldtatt på vei hjem fra  

hans richard stroemner Fra Reseptregisteret og SYSVAK innhentes eventuelle data om når HPV-vaksine ble utskrevet/tatt. Fra Statistisk Sentralbyrå innhentes data om sosioøkonomisk status. Data fra alle disse registrene kobles sammen. Innhenting og kobling av data er mulig ved bruk av personnummeret.

mercury marine oil  

voksen stoerreser alpin sko størrelser 21 5 Etisk vurdering og juridisk godkjenning for utførelse av prosjektet er gitt av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, og Datatilsynet. Hvert register gjør også grundige vurderinger for å minimere muligheten for krenking av personvern i datasettet som utleveres til analyse.

politiet oslo politidistrikt  

chicago sept 2 Før det endelige datasettet utleveres til forskerne vil personnummer fjernes. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne individer i publikasjoner fra prosjektet.

farlig høyt stoffskifte  

Status

voksen shih tzu Alle tillatelser for tilgang til data foreligger nå. Data har blitt omsøkt fra alle involverte registre, som er Folkeregisteret, Kreftregisteret, SYSVAK, Reseptregisteret og Statistisk sentralbyrå.

ugandisk politiker kryssord Alle registre, med unntak av Statistisk sentralbyrå, hadde ved årsskiftet godkjent at data utleveres til prosjektet. Vi avventer nå avgjørelse om tilgang til SSBs data, før kobling av data mellom registre kan begynne. 

williams syndrom utseende  

Prosjektdeltakere

calearo shark 2 telefonlinje til husbaseball team website og Suzanne Campbell.

zen buddhisme i norge  

isro sarkari result Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.