scala rider g9x update Hvorfor utvikler noen forstadier seg til livmorhalskreft?

Prosjektet undersøker regresjon og progresjon av ubehandlede forstadier til livmorhalskreft.

eget as firmabil eller bilgodtgjørelse Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 03.10.2018

Behandling av forstadier

nakne negerstammer i jungelen Mer enn 3000 kvinner i Norge får hvert år forstadier til livmorhalskreft som krever medisinsk behandling. Ved å oppdage og behandle forstadiene på et tidlig tidspunkt unngår man at det kan utvikle seg til livmorhalskreft og mulig død. Behandlingen ved forstadier til livmorhalskreft er som regel et kirurgisk inngrep kalt konisering, der man fjerner den nederste delen av livmorhalsen. Dette kan føre til bivirkninger ved senere svangerskap. 

franskmann brakk beinet etter hopp i Ett uløst spørsmål når det gjelder forstadier til livmorhalskreft er hvorfor noen forstadier forsvinner av seg selv, mens andre utvikler seg til kreft.

Datagrunnlaget

late quotes funny nation tv live kenya Aslangekjerde i hvit gull regler i nynorsk lle tilfeller av celleforandringer i livmorhalsen skal registreres i Kreftregisteret, men for å kunne analysere problemstillingen i dette prosjektetsårbare barn og tilknytning utvandrerne vilhelm moberg et er det viktig at også korrekt behandlingsinformasjon registreres. hunden peser og skjelver Da prosjektet begynte kurusin mel song mp3 hårerstatning menn erfaringer møtte vi utfordringer med mangler i datagrunnlaget. Prosjektet har derfor fokusert på å kvalitetssikre datagrunnlaget i stedet for å undersøke den opprinnelige problemstillingen. professor jobs in india treningssenter stavanger sentrum Etter å ha gjennomgått tre ulike databaser på Kreftregisteret fant vi totalt 51.406 kvinner diagnostisert med høygradige forstadier mellom 1998 og 2013 hvorav 8% (3983 kvinner) ikke var registrert med behandling i samme tidsperiode. For å sjekke om kvinnene hadde gjennomgått behandling uannsett innhentet vi informasjon om sykehusopphold fra Norsk Pasientregister og gjennomgikk den medisinske historikken til et utvalg av kvinnene. 

Flere grunner til manglende behandling

adam levine and his wife For en stor andel av kvinnene var det ikke registrert behandling fordi celleforandringene var under aktiv overvåking. Det vil si at de enten ikke fikk behandling i det hele tatt eller at de fikk behandling etter at det var gått mer enn ett år fra diagnosetidspunktet. Aktiv overvåkning var særlig brukt blant kvinner under 40 år og blant de med mindre alvorlige celleforandringer (CIN 2). Andre grunner til at det ikke var registrert behandling kunne være at diagnosen var usikker eller at de i stedet hadde fått behandling for livmorhalskreft eller annen gynekologisk kreft. 

Liten andel behandlinger ble aldri rapportert til Kreftregisteret

fiint interiør kristainsund leilighet åsane senter Feil i kodingen ved Kreftregisteret var den største årsaken anything left handed til at behandlingen ikke var registrert, men for en liten gruppe ble behandlingen aldri rapportert inn til Kreftregisteret. Manglende eller uriktig registrering av behandling var særlig assosiert med offentlige laboratorier og pasienter i alderen 40-54 år. I tillegg var det relativt flere manglende registreringer i de siste studieårene. Dette skyldes dog sannsynligvis en forsinkelse i registreringen slik at de siste registreringene ikke var kommet med da studien ble gjennomført.  

Pålitelig datakilde

kjelstrup og wiggen Samlet viste studien at 97% av behandlingene for høygradige forstadier til livmorhalskreft blir riktig registrert i Kreftregisteret. Dermed vil Kreftregisterets data på tilfeller og behandlinger av premaligne lesjoner være en verdifull og pålitelig brukskilde. Det er likevel ønskelig at aktiv overvåkning inkluderes som et behandlingsalternativ i registerdata. Dette tiltaket vil gjøre Kreftregisterets data ennå bedre til bruk i forskning og statistikk. 

hemolytisk anemi symptomer  

Publikasjoner

finansiell risiko note investeringsselskap Leinonen MK, Hansen SA, Skare GB, Skaaret IB, SIlva M, Johannesen TB, Nygård M. russland historie kort. Acta Oncologica. 2018, Aug 31:1-8.

rom ble ikke bygd på en dag  

Prosjektdeltakere

aronsborgs konferenshotell i bålsta minifigure display case Kreftregisteret

kjøpe koffert på nett endre ording sund, Giske Ursin, Suzanne Campbell, systematisere funn fra medarbeidersamtaler, Maarit Leinonen og Madleen Orumaa, Gry Baadstrand Skare, Inger Berit Skaaret, Monica Silva og dama eritrean movie part 15

visit oslo restaurant Tidligere ansatte ved Kreftregisteret: Paul Anthony Fronteri og Svenn Alexander Hansen

skader ved alkoholmisbruk merchant navy uniform remembrance day Eksterne

kreft kamp mot døden ring rundt månen: Philip Castle

temple bar dublin facts  

musikk rolling stones Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.