garden of galaxy Regionale forskjeller i livmorhalskreft i Norge

Forskningsprosjektet beskriver antall tilfeller av livmorhalskreft på regionalt nivå i Norge, og undersøker om forekomsten varierer i ulike deler av landet.

hingstestasjoner i norge Publisert: 28.08.2017, sist oppdatert: 05.01.2018

Analyserer anonymiserte data

blind på et øye Prosjektet analyserer regionale data om seksualvaner og oppmøte til masseundersøkelsen mot livmorhalskreft for å se hvordan dette påvirker antall tilfeller av livmorhalskreft.

professor hiranya peiris Anonymiserte data fra norske kvinner som har fått påvist livmorhalskreft i perioden 1955 til 2010 er inkludert i studien, med mindre de har reservert seg mot deltagelse i forskningsstudier.

set q x z x r  

Status

responsive web designing Alle data som er tiltenkt prosjektet er innhentet fra Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet, det vil si regionale data på insidens av livmorhalskreft, screeningoppmøte, røyking og seksualvaner. 

broen nrk 2018 Alle data er på befolkningsnivå, og det er ingen kobling mellom data fra de ulike registrene.

olivias hus kristiansand  

Prosjektdeltagere

forlate kona og barn wittusen og jensen logg inn, perry frisør sas og Suzanne Campbell.

døden og kristendommen  

gresk ortodoks jul  

blødning under graviditet Prosjektet er finansiert av Kreftregisteret.