drift of a swimmer flowing in a river Medfører gardasil medfødte misdannelser?

Denne studien vil beskrive og evaluere eventuelle medfødte misdannelser hos barn født av kvinner som fikk HPV-vaksinen Gardasil under eller kort tid før graviditeten, og om misdannelsen kan ha sammenheng med vaksineringen.

nanded e news paper Publisert: 12.04.2016, sist oppdatert: 14.11.2018

Ulike årsaker til medfødte misdannelser

immobilisering av enzym Man antar at ett av hvert 30. barn som fødes i større eller mindre grad har en medfødt misdannelse eller utviklingsfeil.

avdelingsleder energi sweco Årsakene til medfødte misdannelser er mange og dels ukjente. Grovt sett kan de kjente årsakene deles inn i miljøpåvirkninger mor er utsatt for under svangerskapet (som legemidler, røntgenstråling eller infeksjoner) og arvelige forhold.

sample road map I anslagsvis 50 % av tilfellene er imidlertid ikke årsaken til misdannelsen kjent, men man tror at arvelig disposisjon kan spille en rolle i flere tilfeller enn vi kjenner til i dag.

usa today lottery result Medisinsk Fødselsregister lager statistikk om alle fødsler i Norge, samt forhold vedrørende svangerskapet og fødsel som er av betydning for mor og barnets helse. I Norge har vi derfor god oversikt over barn født med misdannelser.

legge avløp i anneks  

Ingen rapportert øking i risiko for medfødte misdannelser

destination jeff hattaway I Norge er HPV-vaksinen Gardasil godkjent for kvinner mellom 9 og 26 år. Dette er kvinner i eller tett opptil befruktningsdyktig alder. Gravide anbefales ikke å ta vaksinen. Tilfeller der vaksinen likevel ble gitt under eller kort tid før en graviditet inngår i denne studien.

blondes td battle 5 Under utprøvingen av vaksinen deltok 20 551 kvinner på verdensbasis. 3 620 av disse ble gravide i den aktuelle perioden. På bakgrunn av forskningsstudier der disse inngår har vi ingen holdepunkter for at vaksinen har uønsket effekt på fosteret.

ansatte nrk radio Senere har vaksinen blitt gitt til millioner av kvinner på verdensbasis. Det har ikke vært rapportert at HPV-vaksinen øker risikoen for å få barn med medfødte misdannelser.

gamlehjem i oslo Hensikten med denne studien er å fange opp eventuelle uønskede hendelser og avdekke eventuelle sjeldne bivirkninger dersom de likevel skulle forekomme når vaksinen nå er tilgjengelig på markedet.

kjøpe irsk ulvehund  

Nordisk samarbeid

slatwall supplier in london Studien kombinerer opplysninger fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Norsk Pasientregister og Medisinsk Fødselsregister.

gratulerer med dagen min kjære pappa Dersom et barn med medfødte misdannelse(r) blir identifisert, vil et fagpanel bestående av fire nordiske spesialister vurdere om det finnes en sammenheng mellom vaksinen og misdannelsene. Studien gjennomføres parallelt i Norge, Sverige, Danmark og Island.

barnesklie for hagen I første omgang vil studien kartlegge om det er økt risiko for misdannelser hos barn eksponert for Gardasil i fosterlivet. Dersom kartleggingen indikerer dette, blir ytterligere studier initiert.

gala travels toronto  

Prosjektdeltakere

mens ballet prince coran al carime Kreftregisteret

egg roll det hvite hus leke morder og politi, Giske Ursin, unge gaarder oslo og Ragnhild Flingtorp.

problem management eksempel  

vannmangel i afrika kopiere tekst på pc Eksterne

jorunn hagen melhus verdens største bok: Arvid Heiberg

rivka cohen alexander technique motstandere av australia day: Kristen Egebjerg Jensen og Susanne Krüger Kjær

partner software microsoft håndball herrer norge: Maria Hortlund

syrlige drops nidar store bjørn stjernebilde: Laufey Traggvadottir

en trist hund  

katkalo pitelis teece 2010 internal external  

broken republic pdf free download Legemiddelprodusenten Merck Inc. er pålagt å utføre studien av Food and Drug Administrion (FDA). MSD Norge finansierer studien.