sjef hv 12 facebook SVEIP - Skolevaksinasjonseffekt i Populasjonen

Prosjektet forsker på effekt av HPV-vaksinen ved å undersøke forekomst av HPV i munn og vagina.

kjøpt ut leaset bil privat fra selskap Publisert: 12.04.2016, sist oppdatert: 21.06.2018

collections in hindi

Vil undersøke tidlige effekter av HPV-vaksinen

vipps gruppe betaling Formålet med denne studien er å vurdere tidlige effekter av skolebasert HPV-vaksinasjon i Norge. Kreftregisteret vil undersøke dette ved å sammenligne forekomst av spesifikke HPV-typer blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner født i 1997.

sminking til halowen Kvinner født i 1997 og bosatt i Norge i 2009 (året da vaksinering av 1997-kullet ble initiert), er blant de første i verden som fikk tilbud om organisert HPV-vaksinering. De representerer således en styrke for populasjonsbasert forskning på HPV-vaksinasjon.

sansen for det hellige  

Slik foregår studien

lands end usa Kreftregisteret har rekruttert både vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter, for å undersøke hvordan utbredelsen av HPV-smitte er i disse gruppene.

mindre fylling planering terreng Rekrutteringen skjedde i løpet av vinteren og våren 2017. Over 300 kvinner, både vaksinerte og ikke-vaksinerte, ble rekrutterte via Facebook, der de kunne oppgi sin kontaktinformasjon.

shooting star lyrics Etter at jentene hadde registrert seg, fikk de tilsendt en pakke med mer informasjon om prosjektet, samtykkeerklæring og spørreskjema om helse og atferd, samt to enkle HPV-tester som er egnet til hjemmebruk.

valentindagen 2017 økologiske gaver  

kurs eika spar

underlagsplater for fliser  

Kobling til vaksineregister

ordvalg og ordforråd norsk som andre språk De som har valgt å delta i studien, samtykker også til at deres navn kobles til registrerte opplysninger om vaksinestatus i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

unge frustrerte menn Koblingen mellom deltakers navn og prøveresultater er nå slettet. Det vil si at resultatene fra hjemmetesten og svarene spørreskjemaet ikke vil kunne knyttes til enkeltpersoner.

reklameplakater på holmenkollbanen Av denne grunn, vil ikke deltakerne kunne få vite HPV-resultatet av sin egen prøve. De har i midlertid rett til å vite det generelle resultatet fra prosjektet.

boligsituasjonen norge etter krigen  

Status

luftanlegg for a få isfrie havner Inklusjon er nå over, og kvinnene som ønsker å delta har returnert hjemmetestene, spørreskjemaet og samtykkeerklæringen. Tiden fremover vil benyttes til dataanalysering, og til å skrive en vitenskapelig artikkel som vi planlegger å publisere vinter 2018/2019.

woodmar marta stankiewicz  

Prosjektdeltakere

gratis word program sydspissen hotell tromsø Kreftregisteret

the george inn gang og sykkelvei bredde, Ragnhild Flingtorp, Kristina Stormo Gjøtterud, Suzanne Campbell, Elisabete Weiderpass, texas topographic map, Line Ragna Aakre Karlsson og Tor Åge Myklebust.

tillatelse på engelsk  

forsvaret reise over 6 timer viderekoble telefon phonero Eksterne

rumack matthew nomogram calculator gjennom bibelen på et år leseplan: Irene Kraus Christiansen og Mona Hansen

kvinner senior fotball 7er  

dell emc support hard lump by groin Disclaimer: Kreftregisteret mottar finansiering fra Merck/MSD Norge AS. Midlene skal brukes til HPV-relaterte vaksinestudier. Det understrekes at denne studien gjennomføres i regi av Kreftregisteret, er finansiert med egne prosjektmidler, og inngår ikke i samarbeidet med Merck/MSD Norge AS.