top songs of india CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Prosjektbeskrivelse 

love tko lyrics Det er sannsynlig at barn og unge kan være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Dette fordi unge trolig er mer strålingsfølsomme og at mange har et langt liv foran seg til å utvikle eventuelle strålingsskader. 

historie årbok 2017 Undersøkelser ved hjelp av datatomografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling. Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Selv om sannsynligheten for helseskader ved lave stråledoser antakelig er svært liten, er det viktig å sikre at de som undersøkes ved hjelp av CT utsettes for så lite stråling som mulig. 

ipad er deaktivert Det er imidlertidig viktig å undersøke om det kan foreligge noen helserisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Kreftregisteret skal derfor, i samarbeid med Statens strålevern og Oslo Universitetssykehus analysere data fra norske sykehus for 20 000 norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått  en eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015. Denne kohorten er en del av en europeisk studie av 1,1 millioner mennesker i samme aldersgruppe. Studien skal undersøke om denne aldersgruppen får leukemi, andre kreftformer eller andre negative helseeffekter enn det kan forventes.  

goudy in hindi Analysen gjøres ved at datamateriale kobles mot opplysininger i dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, og medisinsk fødselsregister. Slik kan en følge registrerte helseopplysninger fra gruppen fram til 2015 og i framtidige studier etter hvert som risiko for sykdom øker. 

jeffrey dahmer polaroids Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.  

Ekstern webside

folkets prinsesse diana av peter donnelly eivissa carbon 30x60 kairos og aptum utgjør International Pediatric CT scan study website (IARC)

time and date calendar  

Hovedansvarlig for prosjektet

state transport authority Dr Ausrele Kesminiene
Section of Environment and Radiation
formatere pc windows 7, Lyon, Frankrike

Samarbeidspartnere i Norge

jack the movie hindi

danny kay dirigerer new york bank general knowledge in hindi

Internasjonale samarbeidspartnere 

tilbakeføring av barn fra fosterhjem Studiensentrum voor Kernenergie/Centre d'Étude de l'Energie Nucléairestoppe digitalt abonnement i bt - Brussel, Belgia

baibai og huginn diversity University of Ghent, Dept. Basic Medical Sciences, Radiation, and DNA Repair Unit, Ghent - Belgia

snake recepi in hindi Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

fikse bobler i tapeten Säteilyrevakeskus - Helsinki, Finland

rogue tv series online Institut Curie - Paris, Frankrike

psykologiens relevans for sykepleie Institut Gustave Roussy - Villejuif, Frankrike

top dj software Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses - Frankrike

talking tom game Centre d'Assurance de qualité des Applications Techniques de la domaine de la Santé - Bourg-la-Reine, Frankrike 

gushkara to sealdah Public Research Centre Henri Tudor - Luxembourg

jerome boateng mother Stichting het Nederlands Kanker Instituut - Amsterdam, Nederland

daisi may welhs mautain Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental - Barcelona, Spania

vardeneset skole stavanger Newcastle University, Newcastle Upon Tyne - Storbritannia

fortran for windows 10 Karolinska Institutet - Stockholm, Sverige

tante til beate lyrics Universitätsmedizin de Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Mainz, Tyskland

Finansieringskilder (Norge) 

bilder iaeste naeringslivsdag stavanger problem miele vinskap 

hetetokter uten overgangsalder Kreftregisteret

scatter to the winds meaning  

matematikk org eksamen Sist oppdatert: 01.12.17