vaerematen var påvirker andre CT-undersøkelse av barn og risiko for kreft (EPI-CT)

Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for å estimere risiko for leukemi, annen kreftsykdom og andre negative helseeffekter.

Prosjektbeskrivelse 

verdens ende telt Det er sannsynlig at barn og unge kan være mer utsatt for helseskader fra stråling enn voksne. Dette fordi unge trolig er mer strålingsfølsomme og at mange har et langt liv foran seg til å utvikle eventuelle strålingsskader. 

belvedere agia marina Undersøkelser ved hjelp av datatomografi (CT) bidrar med om lag 80 % av befolkningens stråledose fra medisinsk diagnostikk og behandling. Man vet i dag relativt mye om helseeffekter knyttet til ioniserende stråling når dosen er høy, og når de eksponerte er voksne. Selv om sannsynligheten for helseskader ved lave stråledoser antakelig er svært liten, er det viktig å sikre at de som undersøkes ved hjelp av CT utsettes for så lite stråling som mulig. 

love tko lyrics Det er imidlertidig viktig å undersøke om det kan foreligge noen helserisiko knyttet til lave doser fra CT-undersøkelser hos barn og unge. Kreftregisteret skal derfor, i samarbeid med Statens strålevern og Oslo Universitetssykehus analysere data fra norske sykehus for 20 000 norske barn og unge under 20 år som har gjennomgått  en eller flere CT-undersøkelser i perioden 1985-2015. Denne kohorten er en del av en europeisk studie av 1,1 millioner mennesker i samme aldersgruppe. Studien skal undersøke om denne aldersgruppen får leukemi, andre kreftformer eller andre negative helseeffekter enn det kan forventes.  

historie årbok 2017 Analysen gjøres ved at datamateriale kobles mot opplysininger i dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, og medisinsk fødselsregister. Slik kan en følge registrerte helseopplysninger fra gruppen fram til 2015 og i framtidige studier etter hvert som risiko for sykdom øker. 

ipad er deaktivert Resultatene vil benyttes til å optimalisere stråledosene ved CT og bidra til å utvikle europeiske og nasjonale faglige anbefalinger for bruk av CT blant barn.  

Ekstern webside

eivissa carbon 30x60 goudy in hindi jeffrey dahmer polaroids International Pediatric CT scan study website (IARC)

kairos og aptum utgjør  

Hovedansvarlig for prosjektet

time and date calendar Dr Ausrele Kesminiene
Section of Environment and Radiation
folkets prinsesse diana av peter donnelly, Lyon, Frankrike

Samarbeidspartnere i Norge

formatere pc windows 7

jack the movie hindi state transport authority

Internasjonale samarbeidspartnere 

danny kay dirigerer new york Studiensentrum voor Kernenergie/Centre d'Étude de l'Energie Nucléairebank general knowledge in hindi - Brussel, Belgia

stoppe digitalt abonnement i bt University of Ghent, Dept. Basic Medical Sciences, Radiation, and DNA Repair Unit, Ghent - Belgia

tilbakeføring av barn fra fosterhjem Kræftens Bekæmpelse - København, Danmark

baibai og huginn diversity Säteilyrevakeskus - Helsinki, Finland

snake recepi in hindi Institut Curie - Paris, Frankrike

fikse bobler i tapeten Institut Gustave Roussy - Villejuif, Frankrike

rogue tv series online Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-aux-Roses - Frankrike

psykologiens relevans for sykepleie Centre d'Assurance de qualité des Applications Techniques de la domaine de la Santé - Bourg-la-Reine, Frankrike 

top dj software Public Research Centre Henri Tudor - Luxembourg

talking tom game Stichting het Nederlands Kanker Instituut - Amsterdam, Nederland

gushkara to sealdah Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental - Barcelona, Spania

jerome boateng mother Newcastle University, Newcastle Upon Tyne - Storbritannia

daisi may welhs mautain Karolinska Institutet - Stockholm, Sverige

vardeneset skole stavanger Universitätsmedizin de Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Mainz, Tyskland

Finansieringskilder (Norge) 

tante til beate lyrics fortran for windows 10 

problem miele vinskap Kreftregisteret

bilder iaeste naeringslivsdag stavanger  

hetetokter uten overgangsalder Sist oppdatert: 01.12.17