polity in hindi Historikk

bearer hyundai lucknow Janus serumbank ble etablert i 1972 av Landsforeningen mot Kreft, nå Kreftforeningen, som eide banken fram til 2004. Da ble banken overført til Kreftregisteret som i dag er eier og ansvarlig for administrasjon og drift av banken. Her kan du finne en oversikt over Janus-bankens historie

history channel program schedule today  

1965          

pass id prosjekt Olav Torgersen, professor i patologi ved Rikshospitalet, fremsetter Janusidéen. Det er stor skepsis i forskningsmiljøene i Norge, og det blir ikke bevilget midler til prosjektet.

1973

foster crossword clue Olav Torgersen er formann i Landsforeningen mot Kreft og får bevilgning til å starte innsamling av serumprøver fra Røde Kors-blodgivere i Oslo og omegn. Styringsgruppen for Janus etableres.

1976

fikse mobil kristiansand Det samles inn prøver fra janusgivere som har utviklet kreft og blir behandlet på Radiumhospitalet. Prøver tas før behandling starter.

1978

problem med å sovne Professor A. Pihl, formann i Landsforeningen mot Kreft, overtar som formann i styringsgruppen.

1980-1992

calling you eva chords Serum fra fylkesundersøkelser i regi av Statens Helseundersøkelser blir innlemmet i serumbanken. Prøvene er tappet fra 1972-1992.

1982

export bookmarks from edge Første viteskapelige publikasjon fra Janusbanken.

1983

jason alexander hair piece Professor Egil Jellum, Rikshospitalet, overtar som formann i styret.

1991

jawaharlal nehru planetarium Innsamling av serum fra Blodbanken i Oslo stanses av økonomiske årsaker.

1993

parakitter med diarrhea Janusbanken får egen konsesjon med Kreftregisteret som ansvarlig databehandler.

1990-årene

hvordan slå sammen kiddo stol Økende interesse for å bruke Janusbanken til forskning, både nasjonalt og internasjonalt.

1997

history syllabus of upsc Seruminnsamling fra Røde Kors-blodgivere gjenopptas.

1998

sera zomato chennai Janus serumbank formaliseres som Den Norske Kreftforenings eie. wedding dress london finansierer drift av banken.

2004

ringe med skjult nr Janusbankens virksomhet blir overført til Kreftregisteret. Hovedinnsamling av prøver stoppes, kun prøver fra Radiumhospitalet samles fortsatt inn. Man vil prioritere anvendelse av innsamlet materiale heller enn å samle inn nytt.

2005

general classic white portion Janussekretariatet flytter fra Rikshospitalet til Kreftregisteret.

2007

major hacking groups Nytt styre opprettes med professor Ole-Erik Iversen som leder.

2008

zanco tiny t1 online Nytt laboratorium etableres på Kreftregisteret.

2009

frida kahlo kjenteste malerie Spesialdelen av Kreftregisterets årlige rapport ”Cancer in Norway 2008” tilegnes Janusbanken: The Janus Serum Bank - From sample collection to cancer researchpremiumcontact 6 test

2010

thank you for your service watch online Randi Gislefoss tar doktorgrad basert på langtidslagrede prøver i banken:
applied materials inc”.

sportsklubben vidar no  

 

innvandrere i norge